Teknisk Museum

Størrelse
Type bygg
Hvor
23 000 kvm
Museum
Oslo
Resultater
Teknisk Museum reduserte energibruken i mars i fjor med hele 58 %. Reduksjonen i daglig energiforbruk sommertid var 12 %.
Redusert energibruk vinterstid
Redusert energibruk sommertid
Redusert tidsbruk
Enerbrain installert
Teknisk Museum

– Det var jo helt oppsiktsvekkende gode resultater. Vi er helt sikre på at vi sparer, derfor kjøpte vi det etter at testperioden var over.
Frode Meinich
Direktør ved Teknisk Museum
01
02
03