Ai-baserte styringssystemer for optimalisert energiforbruk.

Eksisterende teknisk system. Smartwatt fungerer med selv eldre anlegg fra 80-tallet.

Smartwatts Ai-baserte styringssystem analyserer bruken 
og justerer kontinuerlig.

Optimalisert energiforbruk 
– besparelser på miljø, 
helse og økonomi!